Din partner vid effektiv torrsugning
och miljöriktig bortforsling

Med torrsugen erbjuder vi en mångfald tjänster för flera branscher. Vi utför torrsugning och vakuumsugning till bland annat byggsektorn, industrin och i lantbruksmiljö.

Södertörns Vakuum & Sanering anlitas allra mest av byggsektorn, där torrsugen många gånger är oumbärlig. Den används till effektiv rengöring och bortforsling av byggmaterial.

Typiska uppdrag för byggindustrin.

Torrsugning och vakuumsugning av:

 • Sandgolv
 • Byggmästarfyllning
 • Golvbjälklag
 • Betong/cement
 • Bilade massor. Betonggolv/badrum
 • Torpargrunder och krypgrunder som är mögelangripna
 • Dränering av husgrunder
 • Vindar med spån/isolering

Industrin:

 • Sanering av blästersand från blästrade cisterner och blästrade ytor i verkstadsmiljö
 • Eliminering av föroreningar, till exempel mark som skadats av diesel eller olja

Lantbruksmiljö:

 • Silos med pellets/aska
 • Spannmål

Övrig torrsugning:

 • Kabel/rörgravar
 • Sopnedkast

Torrsugning av rester från fasadputs på en innergård

Före

Efter

Torrsugning av fuktskadat material i golvbjälklag

Före / Efter